Service & Onderhoud

.

Onze dienst-na-verkoop beschikt over vakbekwame techniekers in airconditioning, ventilatie, verwarming, sanitaire en koelinstallaties. Zij verzorgen het onderhoud en de herstellingen aan uw installatie zodat u ook na de oplevering van uw project nog steeds op ons kan rekenen. De laatste tien jaren is er heel wat technologische vooruitgang geboekt in onze sector. Wij zijn steeds blijven investeren in het opleiden van onze medewerkers zodat zij beschikken over de nodige attesten, certificaten en voldoende kennis hebben van de producten waarmee wij werken.
Sinds juni 2007 trad een nieuwe wet met betrekking tot de verwarmingsinstallaties voor het Vlaamse gewest in werking. Het resultaat is dat alle stooktoestellen op vloeibare brandstof een jaarlijks onderhoud moeten krijgen. Voor toestellen op gasvormige brandstof is dit om de twee jaar. Het onderhoud dient te worden uitgevoerd door een erkend technicus voor vloeibare of gasvormige brandstoffen. Verder dient er wanneer het toestel ouder dan 15 jaar is geworden eenmalig een verwarmingsaudit te worden uitgevoerd door een erkend technicus.


Een specialiteit van Freeze-Air N.V. is het onderhoud van airconditioning- en koelinstallaties. Afhankelijk van de koelmiddelinhoud van een installatie moet deze 1 tot 12 maal per jaar geïnspecteerd worden op koudemiddel.


Freeze-Air N.V. heeft een F-Gassen erkenning en heeft speciaal opgeleide technici die veel ervaring hebben met grote en kleine koelinstallaties. Zij kunnen alle benodigde onderhoudswerkzaamheden en controles volgens de geldende regels verzorgen. Internationaal zijn er afspraken gemaakt voor het terugdringen van CFK's, HCFK's en HFK's. Deze stoffen zijn schadelijk voor het milieu. Ze tasten de ozonlaag aan en dragen bij aan het broeikaseffect. CFK's, HCFK's en HFK's worden onder andere in koeltechnische installaties als koudemiddel toegepast.


In Nederland en België zijn de internationale afspraken over de beëindiging van de productie en het terugdringen van het gebruik van CFK's, HCFK's en HFK's opgenomen in nationale besluiten.
Installatie, reparatie en onderhoud aan airconditioninginstallaties mag uitsluitend plaats vinden door F-Gassen erkende bedrijven.


Service overeenkomst

Freeze-Air N.V. biedt u ook de mogelijkheid om een serviceovereenkomst af te sluiten, waarbij de apparatuur periodiek wordt nagekeken, schoongemaakt en eventueel direct gerepareerd. Dit verlengt de levensduur van uw apparatuur, voorkomt onnodige storingen en houdt bovendien uw energiekosten laag. Indien er zich toch tussentijds een probleem mocht voordoen, dan kan dit dankzij de compleet ingerichte servicebussen meestal direct verholpen worden.